แชร์กันสนั่นโซเชียล สัญญ าณเ ตือ นอ าการแรก โควิด-19

แชร์กันสนั่นโซเชียล สัญญ าณเ ตือ นอ าการแรก โควิด-19

เนื่องจาก ข้อความจะพูดถึงอาการของโรค COVID-19 ในแต่ละวัน เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบอาการตัวเองว่าเข้าข่ายที่จะติดเชื้อหรือไม่ ข้อความระบุว่า”จากกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์”

สัญญาณแรกของ Covid-19 จาก MOH – บทสรุป รับรู้อาการของ COVID-19 จากวันต่อวัน

วันที่ 1-3

 • 1. อาการคล้ายหวัด
 • 2. อาการเจ็บคอเล็กน้อย
 • 3. ไม่มีไข้ ไม่เหนื่อย ยังคงกินอาหารและดื่มตามปกติ

วันที่ 4

affaliate-2

 • 1. เจ็บคอเล็กน้อย ร่างกายรู้สึกเหมือนเมาเหล้า
 • 2. เสียงเริ่มเปลี่ยน
 • 3. อุณหภูมิของร่างกายประมาณ 36.5 °
 • 4. เริ่มมีอาการที่กินลำบากนิดๆ
 • 5. ปวดหัวเล็กน้อย
 • 6. ท้องเสียอย่างอ่อน

วันที่ 5

 • 1. มีอาการเจ็บคอและเสียงเปลี่ยน
 • 2. อุณหภูมิของร่างกาย btw 36.5 ° -36.7 °
 • 3. ร่างกายอ่อนแอและรู้สึกปวดข้อต่อ

วันที่ 6

 • 1. เริ่มมีไข้เล็กน้อยที่มีอุณหภูมิประมาณ 37 °
 • 2. มีอาการไอแห้ง
 • 3. มีอาการเจ็บคอขณะกินอาหาร กลืนอาหาร หรือ พูดคุย
 • 4. อ่อนเพลียมากและคลื่นไส้
 • 5. หายใจลำบากเป็นครั้งคราว
 • 6. มีอาการปวดนิ้ว
 • 7. ท้องร่วง และ อาเจียน

วันที่ 7

 • 1. มีไข้สูงขึ้นจาก 37.4 ° -37.8 °
 • 2. อาการไออย่างต่อเนื่องและมีเสมหะ
 • 3. ปวดตัวและปวดหัว
 • 4. อาการท้องร่วงแย่ลง
 • 5. มีอาการอาเจียน

วันที่ 8

affaliate-2

 • 1. ไข้ประมาณ 38 °หรือสูงกว่า 38 °
 • 2. หายใจลำบาก ทุกครั้งที่หายใจ รู้สึกแน่นหน้าอก
 • 3. อาการไออย่างต่อเนื่อง
 • 4. ปวดหัว ข้อต่อเริ่มใช้งานไม่ได้อ่อนแอ และปวดก้น

วันที่ 9

 • 1. อาการยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่จะแย่ที่สุด
 • 2. อาการไข้แย่ลง
 • 3. อาการไอแย่ลง
 • 4. การหายใจลำบากติดขัด และต้องใช้แรงมากในการหายใจ ในระยะนี้จำเป็นต้องตรวจเลือดและเอ็กซ์เรย์ทรวงอกทันที

(ขอขอบคุณเรื่องจาก แจ้งเตือนข้อความผ่านไลน์)

affaliate-2