แนะนำนะคะขัดสน การเงินการงานทุกข์เศร้าใจ จุดธูป 16 ดอก ปักกลางแจ้งแล้วพูดว่า

แนะนำนะคะขัดสน การเงินการงานทุกข์เศร้าใจ จุดธูป 16 ดอก ปักกลางแจ้งแล้วพูดว่า

จุดธูป กลางแจ้ง 16ดอกเวลาไหนก็ได้ ขอแค่มี เจตนาดีแล้วท่อง นะโม 3 จบ ตั้งจิตอธิฐาน อันเชิญ ครูบาอาจารย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ทุกพระองค์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดา-มารดา พ่อเกิด แม่เกิด

พ่อซื้อ แม่ซื้อในทุกชาติ และ เทพเทวดา ที่คุ้มครอง ตัวเราทุกพระองค์ รวมทั้ง องค์มหาเทพ มหาโพธิสัตว์ ผู้ยิ่งใหญ่ ทั้งหลาย ใน 19 ชั้นฟ้า 16 พรหมมา 15 ชั้นดิน 14 ภูมิบาดาล 21 ภูมิพระแม่ธรณี พระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้าอาศัย และ ยืนอยุ่นี้

พระภูมิเจ้าที่ ผิบ้านผิเรือน รวมทั้ง เจ้ากรรมนายเวร และ เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ ดวงชะตา ของข้าพเจ้า ทุกชาติภพ ที่เคยผูกพันธ์กัน มาในอดีตให้มารับรู้ รับฟัง การขอขมา และ ขอถอนคำสาบแช่ง ที่มีต่อกัน ในอดีต และ ปัจจุบัน ของข้าพเจ้า ในครั้งนี้ และ ให้เอ่ยว่า…

ข้าพเจ้าชื่อ..นามสกุล ขอขมากรรม ในสิ่งที่ได้ ล่วงเกินไป ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ต่อท่าน ทั้งหลาย ไม่ว่าจะ รู้ก็ดี หรือไม่รู้ก็ดี ระลึกได้ หรือ ไม่ได้ก็ดี ขอท่าน ผู้มีฤทธิ์ มีอำนาจ และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ เจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของ ข้าพเจ้าทั้งหลาย

โปรดอโหสิกรรม ให้กับข้าพเจ้า ด้วยเถอะ อย่าได้ โกรธเคือง อย่าได้ จองเวร ต่อข้าพเจ้าอีก ต่อไป และ โปรดถอดถอนคำสาปแช่ง ที่ให้แกข้าพเจ้า หรือคำสาบใดๆ อันเกิดจาก ข้าพเจ้าได้ เป็นผู้กระทำ

affaliate-2

หรือถูกกระทำ จากท่านทั้งหลาย ก็ดี ขอจงดับหมดสิ้น ไปด้วย อนุภาพ พระบารมี แห่งพระพุทธเจ้า ทุกพระองค์ และ ด้วยบารมี แห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้า และ องคืมหาเทพ โปรดเมตตา และ ประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยถิด และ ช่วยเปิดทาง และ แสงสว่างทั้งทางโลก และ ทางธรรม และให้การดำรงชีวิต ของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญ รุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป และ ขอให้มีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้ เหลือเก็บ เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีด้วยเถอะ และ ขอให้ข้าพเจ้าได้พบ แต่คนดีมีคุณธรรม อยู่ในศิล ในธรรม เข้ามาช่วยเหลือ ข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุๆ

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วเอ่ยคาถาว่า..

“ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะนิพพานัง สุขะโตจุติ / ขอให้สัตว์โลก ทั้งหลายใน 3 ภพ จงพ้นจากภัยพิบัติ และ เคราะห์กรรม ทั้งปวงเถิด สาธุๆ” (พระคาถาพยายม ประชุม กับ พระอินทร์ พระพรหม ให้มีคาถาบทนี้  ไว้ช่วยคนให้รอดพ้น จากความทุกข์ยาก ลำบาก และ ภัยพิบัติทั้งปวง)

*หากธูปไหม้ไม่หมด ก็ไม่จำเป็นต้องจุดใหม่ นะคะ อยู่ที่เจตนาดี ของเรา

affaliate-2

affaliate-2