แพทย์เผย 5 วิธีสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่ า งกาย ต้านไ ว รั ส COVID-19

แพทย์เผย 5 วิธีสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่ า งกาย ต้านไ ว รั ส COVID-19

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโ ร คระบบทางเดินหายใจและวัณโ ร ค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพย าบาล และ นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้ข้อมูลกับ Workpoint Today ถึงวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่ า งกายแข็งแรงต่อสู้กับการแพร่ ร ะ บ า ด ของไ ว รั สโ ค วิ ด -19

ซึ่งสามารถสรุปออกมาได้ 5 วิธี หากใครปฏิบัติได้ตามนี้ เมื่อร่ า งกายแข็งแรง จะส่งผลให้ภูมิคุ้มกันต่อโ ร คดีขึ้น หรือหากได้รับเชื้อมาอาการก็จะไม่รุ นแร งมาก

 

1. กินอาหารสะอาด ครบ 5 ห มู ่

โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่ น้ำ หลีกเลี่ยงอาหารที่แปรรูปหรือทำโดยคนที่ไม่รู้ที่มาที่ไปของความสะอาด ควรเลือกวัตถุดิบที่สะอาด ได้จากแหล่งที่โอกาสแพร่เชื้อจากผู้ขายน้อย ถ้าในอนาคตสถานการณ์ลุกลามมากขึ้น อาหารสำเร็จรูปถือว่าปลอดภัยที่สุด เพราะผ่านขั้นตอนการทำให้สุก สะอาดมาแล้ว และกระบวนการขั้นตอนไม่มีการหยิบจับอะไรจากคนจำนวนมาก

affaliate-2

2. งดสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เพราะแอลกอฮอล์จะทำลายภูมิรวมของร่ า งกาย ส่วน ควัน ก๊าซ บุหรี่ไฟฟ้า จะทำลายภูมิต้านทานเฉพาะที่นั่นคือระบบทางเดินหายใจ ทำลายเยื่อบุจมูก เยื่อบุในช่องปาก จมูก หลอดลม เ ชื้ อ โ ค วิ ด-19 เข้าสู่ร่ า งกายเราทางระบบการหายใจ เหมือนเราทำให้ระบบเหล่านี้เป็นแผลถลอก เมื่อมีเชื้อไปแตะ เชื้อก็จะรุกล้ำเข้าไปในด่านแรกของร่ า งกายเราได้

3. พักผ่อนให้เพียงพอ นอน 6-8 ชั่ วโมงต่อวัน

เพราะการนอนหลับ คือ การให้ร่ า งกายได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งพบว่าคนที่นอนหลับไม่เพียงพอ ภูมิคุ้มกันของร่ า งกายจะลดลง ซึ่งภูมิคุ้มกันมีส่วนทั้งในเ รื่ อ งต่อสู้กับการติดเชื้อ ต่อสู้สิ่งแปลกปลอมจากภายนอก ต่อสู้กับเซลล์หรือสิ่งผิดปกติต่าง ที่เข้าสู้ร่ า งกาย

affaliate-2

4.ทำใจให้สบาย ผ่อนคลาย ไม่ເครียດ

เนื่องจากมีข้อมูล พบว่า คนที่ทำสมาธิ เจริญสติได้ ควบคุมอารมณ์ได้ดี ไม่มีภาวะເครียດ จะมีผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งถ้าเรามีภูมิต้านทานที่แข็งแรงโอกาสที่ติดเชื้อ โ ค วิ ด -19 ก็จะลดลง หรือถ้าติดเ ชื้ อ โ ค วิ ด-19 ก็จะไม่รุ นแร งเท่ากับคนที่ภูมิต้านทานน้อยกว่า

5 ออกกำลังกายในที่โล่ง หรือ พื้นที่ส่วนตัว

ควรออกกำลังกายกลางIIจ้ง หรือในพื้นที่ส่วนตัว ห้ามจับจับราว หรือเครื่องเล่น สำหรับออกกำลังกาย ออกกำลังกายชนิดที่ไม่มีการหยิบจับอุปกรณ์ เช่น แอโรบิค วิ่ง ไม่ควรไปฟิตเนสเพราะเป็นสถานที่แพร่เชื้อ ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันในร่ า งกายแบ่งเป็น 2 ส่วน ก็คือระบบภูมิคุ้มกันชนิดพึ่งเซลล์ กับระบบภูมิคุ้มกันที่เป็นส า รที่หลั่งมาในเ ลื อ ด ความแข็งแรงของเซลล์ที่เป็นต้นตอของภูมิคุ้มกันทั้งสองประเภทนี้ เกิດขึ้นได้ดีกับคนที่มีร่ า งกายแข็งแรง

affaliate-2

ที่มา : Workpoint Today

affaliate-2