ไม่ให้ปลาแต่สอนให้จับปลา ประเทศจีนตั้งเป้าลดคนจน อีก 10 ล้านคน เน้นให้รู้จักพัฒนาตนเอง

ไม่ให้ปลาแต่สอนให้จับปลา ประเทศจีนตั้งเป้าลดคนจน อีก 10 ล้านคน เน้นให้รู้จักพัฒนาตนเอง

เรียกได้ว่า เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยที่เดียว เมื่อประเทศจีน ตั้งเป้าลดคนจน อีก 10 ล้านคน เน้นให้รู้จักพัฒนาตนเอง โดยยึดหลัก “ไม่ให้ปลาแต่สอนให้จับปลา”

นายหู ชุนหัว รองนายกรัฐมนตรีจีน เปิดเผยว่าจีนจะเร่งความพยายามนำพาประชาชนชาวชนบทหลุดพ้นจากความยากจนข้นแค้นให้ได้อีก 10 ล้านคน ภายในปี 2019 ซึ่งถือเป็นปีสำคัญของการเอาชนะสงครามต่อต้านความยากจน

หู ได้เรียกร้องการดำเนินตามเจตนารมณ์ของการประชุมการปฏิบัติงานทางเศรษฐกิจส่วนกลาง (Central Economic Work Conference) ที่ตั้งเป้าหมายบรรเทาความยากจน พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการทำงานบรรเทาความยากจน

affaliate-2

รองนายกฯ กล่าวว่าการวางแผนและการก่อสร้าง “บ้านใหม่” สำหรับพลเรือนผู้ยากจนโยกย้ายเข้ามาพักอาศัยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (2016-2020) ควรเสร็จสิ้นภายในปี 2019

นอกจากนั้นหูออกคำสั่งควบรวม “การบรรเทาความยากจน” เข้ากับ “ยุทธศาสตร์การชุบชีวิตชนบท” เพื่อกระตุ้นสมรรถภาพการพัฒนาตนเองของประชากรผู้ติดกับดักความยากจน ป้องกันการวกกลับสู่วังวนแห่งปัญหาเดิมอีกครั้ง

หูยังกล่าวกระตุ้นการส่งเสริมภาคตะวันออกที่เศรษฐกิจเติบโตมั่งคั่งช่วยลดความยากจนของพื้นที่ต่างๆ ในภาคตะวันตก และระดมกำลังพลทางสังคมเข้าร่วมโครงการรณรงค์บรรเทาความยากจนของประเทศ

affaliate-2

วาทะของหู ผู้เป็นสมาชิกกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และหัวหน้ากลุ่มนำร่องการบรรเทาความยากจนและการพัฒนาแห่งมุขมนตรี เกิดขึ้นระหว่างการประชุมด้านการบรรเทาความยากจนและการพัฒนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2018

ทั้งนี้ อ้างอิงข้อมูลจากนายหลิว หย่งฝู ผู้อำนวยการสำนักงานกลุ่มนำร่องฯ คาดการณ์ว่าจีนนำพาชาวชนบทออกจากความยากจนกว่า 10 ล้านคนในปี 2018 และกว่า 80 ล้านคนตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา

 

affaliate-2

แหล่งที่มา: China Xinhua News

affaliate-2