ฟูจิคูระ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม3 ขึ้นไป รายได้ 650 ต่อวัน

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเริ่มงานในวันที่ 22 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดในการสมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

ผู้ชาย มีอายุ 18 57 27 ปี ผู้หญิง มีอายุ 18 ถึง 25 ปี

วุฒิการศึกษาในการสมัคร ม3 ขึ้นไป

ค่าจ้างและสวัสดิการ

รายได้เฉลี่ย 650 ถึง 700 บาทต่อวัน

 

ค่าจ้าง 336 บาทต่อวัน โอที 1.5 ชั่วโมงละ 63 บาท โอที 2 ชั่วโมงละ 84 บาท โอที 3 ชั่วโมงละ 126 บาท ค่ากะดึก 140 บาทต่อวัน ค่าอาหารโอที 30 บาทต่อวัน (ทำโอที 2 ชั่วโมง)

ค่าความร่วมมือฟูจิตสึ 400 บาทต่อเดือน เบี้ยขยัน 200-500 บาทต่อเดือน ค่ารักษาพยาบาล 250 บาทต่อเดือน ค่าเช่าบ้าน 1,200 บาทต่อเดือน มีรถรับส่งพนักงาน

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ออฟฟิศสี่มุมเมือง หรือ เครือสหพัฒน์ข้างธนาคารกรุงเทพ โดยเริ่มงานในวันที่ 22 มีนาคม 2563

ที่มา เอสพีบี เพาเวอร์ เซอร์วิส