16 ข้อกำหนด ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้ามเข้า -ปิดสถานที่ – ห้ามกักตุน

เปิด 16 ข้อกำหนด ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้ามเข้า -ปิดสถานที่ – ห้ามกักตุน

จากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้มีการออกข้อกำหนด ตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ฉบับ ที่ 1 โดยมีการออกข้อกำหนด 16 ข้อ โดยจะมีรายละเอียดของการ เปิดปิดสถานที่ ข้อห้ามต่างๆ ดังนี้

ขอบคุณที่มาจาก khaosod.co.th

affaliate-2

affaliate-2