ศบค.รายงานสถานการณ์วันนี้ ติด 405 ราย

สำหรับสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในประเทศไทยตอนนี้ พบผู้ติด CV-19 เพิ่มมากขึ้นทุกวัน วันนี้ 8 เม.ย.64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19(ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่กระขายของ CV-19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 8 เม.ย. 2564 จากทำเนียบรัฐบาล ว่า

ศูนย์ข้อมูล CV-19
มีผู้ติดรายใหม่ 405 ราย แบ่งเป็น
– ติดในประเทศ 391 ราย
– ติดจากต่างประเทศ 14 ราย
– ทำให้มียอดผู้ติดยืนยันสะสม 30,310 ราย
– หายแล้ว 28,101 ราย

ศูนย์ข้อมูล CV-19

สำหรับจำนวนผู้ติดยืนยันจำแนกตามพื้นที่รักษา

กรุงเทพฯ และนนทบุรี 6,006

ภาคเหนือ 569

ภาคกลาง 22,371

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 225

ภาคใต้ 1,139

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล CV-19

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก