เปิด 10 จังหวัด ติดเชื้อมากที่สุดวันนี้

รายงานเกาะติดความคืบหน้า สถานการณ์ cv-19 วันนี้ การแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์cv-19(ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด

จํานวนผู้ติด cv-19 ในประเทศรายใหม่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 จังหวัดอันดับแรก
1 กรุงเทพมหานคร 1087 ราย
2 ปทุมธานี 157 ราย
3 นนทบุรี 131 ราย

4 สมุทรปราการ 121 ราย
5 ชลบุรี 64 ราย
6 ประจวบคีรีขันธ์ 52 ราย

7 สมุทรสาคร 46 ราย

8 ระยอง 33 ราย

9 พระนครศรีอยุธยา 29 ราย

10 นครศรีธรรมราช 25 ราย

ทั้งนี้ กรุงเทพฯ หรือ กทม. ติดเชื้ออันดับ 1 ยอดยังสูงขึ้น จับตา ปทุมธานี นนทบุรี ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง และนครศรีธรรมราช ยอดเพิ่มมากกว่าวานนี้

สำหรับ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้มโควิด จำนวน 6 จังหวัด กทม. ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ

สถานการณ์การแพร่ (cv-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่า ปัจจุบันผู้ป่วยcv-19 ในกทม.มีหลายกลุ่มก้อน (cluster) ที่สำคัญ ทั้งนี้ มีหลาย cluster ที่มีแนวโน้มที่จะสามารถควบคุมการแพร่ได้

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก