เพื่อนรั กหักเหลี่ยมโห ด เปิ ดแชทคุย น้องโวลต์ หลั งได้รับบริจา ค

เรีกยได้ว่าเป็ นกระแสที่ ร้อน แรงมากๆ ในกระแ ส จนทิพย์ ของน้องโวลต์  โดย ล่ าสุด ได้มีแชทหลุด ที่อ้างว่าเป็นเพื่อน ของน้องโวลต์   ซึ้งเราก็ยังไม่สามารถยืนยัน ได้ว่าเป็นขอ งน้อง หรื อ น้องโดน กลั้นแกล้ง

วันนี้เลยเอาแชทมาให้ทุกคนดูก่อน แต่ต้องขอบอกว่า ต้องมีพิจราราด้วยนะทุกคน เรายังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นของน้องหรือไม่ แต่มาอัพเดตให้ได้รู้กันก่อน

1

2

3

4

5

cr. อยากดังเดี๋ยวจัดให้ kim signature

ขอบคุณที่มา  

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก