4 ราศีนี้ ว า ส น าดี บ า ร มีสูง ห นู ตกถังข้าวสาร มีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชู มีรถใหม่ มีบ้านหลังใหญ่ หมดห นี้ สิน รับทรัพย์เข้ากระเป๋า ห นั ก ม า ก

4 ราศีนี้ ว า ส น าดี บ า ร มีสูง ห นู ตกถังข้าวสาร มีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชู มีรถใหม่ มีบ้านหลังใหญ่ หมดห นี้ สิน รับทรัพย์เข้ากระเป๋า ห นั ก ม า ก

ผู้ที่เกิดราศีพฤษภ

ตั้งแต่กลางปี 61 เป็นต้นมาด วงช ะต าท่านไม่ค่อยสู้ดีมาตลอด มีแต่เรื่อง เ เ ย่ๆเข้ามาสารพัด ทั้งที่หวังดีไปช่ว ยเขาแต่กลับซ ว ย เสี ยเอง คิดมากเสี ยเอง ด ว ง

ทำคุณคนไม่ขึ้น ไปช่วยใครไว้ คนจะไม่ค่อยจำ หลายครั้งมักถูกคนใกล้ชิดที่ไว้ใจกลั่นแ ก ล้ ง ลับหลังไม่ให้เจริญก้าวหน้ าในหน้าที่การงาน คนที่เรียนอยู่ก็มักถูกเพื่อนสนิทแอบนิ น ท า ลับหลัง

จะมีคนเข้าหาก็ต้องมีอะไรแอบแ ฝ งซักอย่ างเจตนาที่มาคบมาคุยกับเราก็มักมีผลประโยชน์ซ่อนอยู่โดยเราไม่รู้ตัว แม้ด ว ง ช ะต าที่ผ่านมาจะดูไม่ค่อยดี แต่หลัง 2 พฤษภา ถึง 16 กรกฎาคม ด วงการเงินก็พุ่งแ ร งสุดขีด

มีเกณฑ์ได้จับเงินล้านจากตัวเลขและการเ สี่ ย งโชค ปลดห นี้ปลดสินได้สบายๆ และด วงยังดี ย า วๆจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมสำหรับในปี 2562 นี้ถือเป็นปีที่ด ว ง ช ะต าท่านมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ ป้ายแดง

มีด ว ง โชคลาภตลอดปี ทำงานอะไรก็รุ่ง ทั้งกิจการส่วนตัว พนักงานบริษัท หรือรับราชการก็ก้าวหน้า จะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ความขยัน ความเพียร ไม่เอาเปรียบ ไม่คดโ ก ง จะทำให้ด วงท่านดี ย า วๆจนถึงปี 2563 เลย ส าธุ

affaliate-2

ผู้ที่เกิดราศีกรกฎ

จาก 2 ถึง 3 ปีที่ผ่านมาช ะต าฟา ดเคร าะห์ไปหนักหลายหนทีเดียว ทั้งเรื่องรัก เรื่องเงิน เรื่องงาน เรื่องเพื่อนสนิท ด วงช ะต านี้จะรวยได้ต้องผ่านความ ย า กลำบ ากหลายครั้งหลายหนจนหลายๆคนท้อใจไปเลยก็มี

หมดหวังไม่มีกำลังใจสู้ชีวิตต่อ ด วงช ะต านี้หากเป็นคนที่ใช้เงินมือเติบอนาคตจะลำบ ากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เสี ยอีก ต้องมัธยัสถ์ ต้องสมถะ ชีวิตจะได้ไม่ลำบา กมาก

ด ว งช ะต าเพื่อนฝูงมักพาซ ว ย จะคบใครก็ไตร่ต ร อ ง ข บคิดให้ดีๆ แต่หลัง 2 พฤษภา ถึง 16 กัน ย า ยน เป็นต้นไป ด ว งการเงินก็เฮงคูณสองอย่ างไม่น่าเชื่ อ และยังพลิกจากหมดตัวเป็นห นี้กลายเป็นได้เจอคนดีมีฐานะเข้ามาอุปถัมภ์

ช่วยปลดห นี้สิน เป็นเพื่อนคู่คิด ช่วยก้าวผ่านเรื่อง ร้ า ย ๆจนตั้งตัวได้ ได้ออกรถใหม่ ได้ขึ้นบ้านใหม่ไม่ต้องน้อยหน้ าใคร และด ว งยังดี ย า วๆจนถึงกลางเดือนกัน ย า เลยทีเดียว

affaliate-2

สำหรับในปี 2562 นี้ถือเป็นปีที่ด วงช ะต าท่านมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ ป้ายแดง มีด วงโชคลาภตลอดปี ทำงานอะไรก็รุ่ง ทั้งกิจการส่วนตัว พนักงานบริษัท

หรือรับราชการก็ก้าวหน้าจะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ความขยัน ความเพียร ไม่เอาเปรียบ ไม่ค ดโ ก ง จะทำให้ด วงท่านดี ย า วๆจนถึงปี 2563 เลย

คนที่เกิด ราศีเมษ

ต้นปี 2562 นี้เป็นต้นไปจนถึง กลางเดือนกรกฎา ระวังให้มากเรื่องปาก ด ว ง ท่านจะรวยเพร าะป าก และอาจจะซ ว ย ก็เพราะปากเช่นกัน ด วงช ะต านี้มักจะมีเห ตุให้เรื่องมีราวบ่อยครั้ง

affaliate-2

ร ะวังให้มากอย่ าไปเฮโลต ามคนอื่นเขา จะ เ ลื อ ด ตก ย า งออก อยู่ของเราดีๆก็ดีแล้ว คนเกิดวันนี้เพื่อนฝูงจะเยอะ และมักนำพาปั ญห ามาให้ป ว ดหั วอยู่เสมอ

แม้แต่คนรักเองก็มักสร้างปั ญห าให้บ่อยครั้งทั้งเรื่องเงินๆทองๆและเรื่องอื่นๆ แต่ภายใน 7 วันนับจากนี้ คุณจะได้รับข่ าวดีอย่ างไม่คาดฝั นจากสิ่งที่ท่านได้ไปบ น บ านสารกล่ า วไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย แต่หลัง 2 พฤษภา ถึง 16 ตุลาคมเป็นต้นไป

ด วงการเงินก็จะเริ่มโดดเด่นมากๆพลิกช ะต าไปเลยก็ว่าได้ความฝันงูใหญ่ พญ าน า คจะโชคเงินล้านมาให้

ช่วยปลดห นี้สิน มีรถ มีบ้าน ก่อนสิ้นปี เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง และด ว ง ยังดี ย า วๆจนถึงปลายปีเลย ด้านด วงความรักคนโสดจะได้คู่ คนมีคู่ความรักราบรื่น

สำหรับในปี 2562 นี้ถือเป็นปีที่ด วงช ะต าท่านมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ ป้ายแดง มีด วงโชคลาภตลอดปี ทำงานอะไรก็รุ่ง ทั้งกิจการส่วนตัว พนักงานบริษัทหรือรับราชการก็ก้าวหน้า

จะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ความขยัน ความเพียร ไม่เอาเปรียบ ไม่ค ดโ ก ง จะทำให้ด วงท่านดี ย า วๆ จนถึงปี 2563 เลย

ผู้ที่เกิดราศีธนู

ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วด วงช ะต าโดนเคร าะห์ซ้ำก รรม ซั ดมาหนักหนาจนแ ท บท้ อ แต่จะว่าไปด วงช ะต านี้จะแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านเขาสักหน่อยตรงที่เด็กๆมักจะลำบ าก

ใช้ชีวิตดิ้ น ร นด้วยตัวเองมาตลอด จะสบายๆทีสักพักแป๊ปๆก็กลับไปลำบ ากอีก โดนช ะต าโดนกลั่นแ ก ล้ ง ไม่รู้ด้วยเว ร ก รรมหรืออันใด แต่พอเติบโตขึ้นมาจะเริ่มค่อยๆมีมากขึ้นเรื่อยๆต ามอายุ

แต่คนเกิดวันนี้ต้องขยันอย่ าเกีย จคร้า น ด วงคุณขยันจะรวยไวกว่าคนอื่นๆ อายุ 30 เป็นต้นไป จะเริ่มมีฐานะมากขึ้นเรื่อยๆ แต่หลัง 2 พฤษภา ถึง 16 สิงหาคม เป็นต้นไป ด วงการเงินก็พุ่ งแ ร ง

ความฝันเห็นบ้านเก่าหรือญาติผู้ใหญ่ที่เสี ยไปแล้วจะให้โชคเป็นล้านและด ว ง ยังเฮงต่อเนื่อง ย า วๆจนถึงกลางเดือนสิงหาคม 2562 กันเลยทีเดียว

สำหรับในปี 2562 นี้ถือเป็นปีที่ด วงช ะต าท่านมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ ป้ายแดง มีด วงโชคลาภตลอดปี ทำงานอะไรก็รุ่ง ทั้งกิจการส่วนตัว พนักงานบริษัท หรือรับราชการก็ก้าวหน้ า

จะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ความขยัน ความเพียร ไม่เอาเปรียบ ไม่ค ดโ ก ง จะทำให้ด วงท่านดี ย า วๆจนถึงปี 2563 เ ล ย

affaliate-2