6 ปีนักษัตรต่อไปกลางปี ด ว ง เปลี่ยนแปลงดียิ่งขึ้น แล้วชีวิตสุขสบาย มีเ งิ นก้อนโตใช้ห นี้ สิ น

6 ปีนักษัตรต่อไปกลางปี ด ว ง เปลี่ยนแปลงดียิ่งขึ้น แล้วชีวิตสุขสบาย มีเ งิ นก้อนโตใช้ห นี้ สิ น

โ ช ค ช ะ ต านับได้ว่าเป็น ค ว า ม เ ชื่ อถือส่วนตัว เ มื่ อด ว งดาวเปลี่ยน โ ช ค ช ะ ต า ของแต่ละราศีก็ จะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอีกหนึ่งตำราเรียน จากเพ จดูดวงวันนี้ได้ ทำน า ย ไ ว้ ว่ า 6 ปีนักษัตรกลางนี้ปี 2019

1. ปีฉลู

ท่ า น คนที่เกิดใน ปีฉลูหรือปีวัว เราจะนึกถึง ความอดทน แข็งแกร่ง บึกบึนเหมือนวัว ที่มนุษย์เอามาใช้แรงงาน และ ถ้าเราสังเกตุดีๆ ใบหน้าของวัว เราจะรู้สึกถึง ความซื่อสัตย์ น่าส ง ส า ร และมักจะทำงานอย่าง ซื่อสัตย์ ให้กับเจ้าของเสมอบางครั้ง ก็ชอบทำหน้าน้อยใจ หรือบางครั้งก็ชอบทำหน้างงซื่อๆ หรือซื่อบื้อใสใส และ อีกเรื่องหนึ่ง วัวมักจะถูกเชือ ดด้วยการที่เจ้าของนำไปข า ยนั่น หมายถึงความซื่อมากจน โ ด นคนเลี้ยงหลอ กไปขาย ทำงานแทบ ต า ยเขาก็มา ฆ่ าเราซะนี่ เหมือนคนที่เกิดในปีฉลูส่วนใหญ่มักจะ โ ด นหลอ กโ ด นค ดโก งเสมอชอบ ให้คนใช้บริการคนเป็นคนชอบอาสา และ คนที่อาภัพด้วย ทำคุณกับใครไม่ค่อยขึ้นเพราะมีความซื่อมากจนเกินไป เวลาทำงานไม่ค่อยว่องไว เป็นคนเชื่องช้าสักหน่อยแต่เป็น คนเรียบร้อยคนเกิดในปีฉลู ถ้าเรียนสูงจะไม่ลำบาก แต่ถ้าการศึกษาน้อย จะลำบากมาก เพราะเป็นคนที่ชอบขันอาสา แต่ไม่ทะเยอทะยาน และขยันทำเพื่อตน หรือหากจะสำเร็จได้จะต้องหัด เป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยม ต้องหมั่นหาความรู้ รอบตัวเสมอถึงทันคน จะได้ไม่ ลำบาก

สิ่ ง ที่อยากให้ ปีฉลู เปลี่ยนแปลง คือ ต้องขยันหมั่นเพียร ให้มากๆ ต้องฉลาดและรอบรู้ ในทุกๆ เรื่อง ต้องไม่ไว้ใจคน เพราะรู้หน้าไม่รู้ใจอย่าเป็นคนซื่อบื้อ จนเกินไปต้องหัดมีเล่ห์เหลี่ยมไว้ ป้องกัน ตัวเองบ้าง อย่าให้ใครมาห ล อ กเราได้ อีกสิ่งหนึ่งอย่าเจ้าชู้ จนเกินไป เพราะจะทำให้ชีวิตคู่มีปั ญ ห า เนื่องจากเราเป็นคน มีเสน่ห์ เหลือเกิน ไม่ต้องมาเขินฉันพูดจริงๆ ทำบุญให้มากด้วยการ บริจาค ปัจจัยสร้างวิหารอุโบสถ และ ถวายดอกไม้ธูปเทียนบ่อยๆ หรือทุกวันพระก็ ยิ่งดีจะส่งผลให้ เรามีบารมีอำนาจ วาสนา ทั้งในชาตินี้ และ ในชาติหน้า สาธุ อ่ า นแล้วจริง แน่แ ช ร์เก็บไว้ ขอให้เป็นจ ริ ง ตามคำทำนาย ด้วยเทอญ สาธุ

2. ปีจอ

สั ญ ลั กษณ์ ข อ ง ปีจอ คือสุ นั ข ส่วนนิสัยของสุ นั ข มีหลายแบบเลยพี่หมอ ก็พูดไม่ถู กเหมือนกัน มีทั้งแบบน่ารักแบบ ดุร้า ย แล้วก็ดูเหมือนจะน่ารักแต่ก็ ดันมากั ดเราซะนี่ เลยไม่ค่อยเข้าใจอารมณ์ ของสุ นั ขเท่าไหร่ แต่ไม่เป็นไรครับจะ น่ากลัวแค่ไหนสุ นั ข ก็ยังเป็นทา ส ผู้ซื่ออสัตย์อยู่ดี นี่แหละครับข้อดีที่สุดของสุ นั ข แถมยังกินไม่เลือก ด้วยสบายครับ ไม่อะไรมากส่วนใหญ่สุ นั ข ที่กินยากอยู่ที่ คนเลี้ยง มากกว่าครับ ก็เหมือนคน เกิดปีจอนั่นแหละชีวิต เขาบางทีก็ง่ายแต่บาง ทีก็ยากเพราะสังคมรอบข้าง บี บ ให้ความยุ่งยาก มาเกิดที่ตัวเค้าเองครับ ถ้าพูดถึงปีจอ ปีจอก็เหมือน กับสุนัขที่ชอบรับใช้เจ้านายใครได้ ลูกน้องเกิด ปีจอ จะโชคดีมาก เพราะเขาเป็นคนบ้ า ย อ ถ้าพูดดีด้วยหน่อยจะ ขยันสุดๆ ใครไปเจอพ่อค้าแม่ค้า ปีจอลองชมเค้าหน่อย รับรองว่า ล ดกระหน่ำแน่นอนครับ ยกเว้นเ สี ยว่า แฟนจอจะมา เ สี ยก่อน

ค บ ค น ปีจอ นี่โชคดี เพราะคนเกิด ปีจอ เป็นคนที่รัก ในศักดิ์ศรียึดมั่น ในคำพูดเป็นใหญ่ ซื่อสัตย์ ในคำพูดมากน้อยนัก ที่จะผิ ด คำพูด เป็นคนที่กล้าหาญรอบคอบ แต่ไม่ค่อยตลกเท่าไหร่ เป็นคนตลกฝืด ชะตาของคนเกิดปีจอ ไม่ควรอยู่ร่วมกับ ครอบครัวใหญ่ เพราะมักจะมีปั ญ ห า หรือปากเสียงอยู่เสมอ พยายามอยู่ กับคู่หรืออยู่คนเดียวได้ จะมีความสุขมาก หากมีลูกก็ พยายามแยกให้ เค้าอยู่คนละที่อย่า เจอหน้ากันบ่อย เพราะดวงมักจะท ะ เ ล า ะ กับบุตรบริวารคนใกล้ตัว นานๆ ทีเจอกัน ถึงรู้สึกดี สิ่งที่อยากให้ปีจอทำ หลายๆ อย่างทำออกมาดี แล้วแต่อยากเตือ น เรื่องหนึ่งว่าอย่าเป็นคนทำตัวเด่นจนเกินงาม เพราะจะมีศั ต รู มาก ให้เรารู้จักถ่อมตนลงมาหน่อย และ ที่สำคัญพยายาม ใช้ชีวิตสบายๆ ไม่ต้องเคร่งเ ค รี ย ดกับอะไรมาก โดยเฉพาะเรื่องงาน เงิน ถ้าวาสนาดี แล้วทุกอย่างในชีวิตจะออกมาดีเอง ถ้าเรากระทำความดี ด้วยเสริมกันไปนะครับ เพียงแค่นี้ปีจอก็จะใช้ชีวิตอย่างราบรื่นแล้วครับ เรื่องทำบุญ ก็ให้ทำในแบบที่เราชอบครับ ตามใจเลย อ่า นแล้วจริ ง แช ร์ เก็บไว้ ขอให้เป็นจริงตามคำทำนายด้วยเทอญ สา ธุ

3. ปีชวด

ปีหนู ท่านที่เกิดปีชวด อยากให้เราล อ ง นึกถึงลักษณะ นิสั ย ของหนู หนูจะคล่องแคล่ว ว่องไว รวดเร็วในการวิ่ง แต่มักจะโดนกับดั ก เพราะอาหาร เปรียบกับ คนก็เหมือนกันคนที่ เกิดปีหนูส่วนใหญ่ มักจะมีความคิด เป็นของตัวเองใครพูด อะไรไม่ค่อยฟังดื้อรั้น สะส่วนใหญ่ ในชีวิต มักเกิดความผิ ดพลาด ได้ง่าย

เ ป็ น ค น พูดจา เ ด็ ดข า ด แต่มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยรอบคอบ ข้อดี เป็นคนที่ทำงาน จริงจังเหมือนกับการวิ่ง เพื่อที่จะไปกินอาหาร ตามลักษณะนิสัยของหนู ความรักก็เช่นกัน แต่มักจะเป็นคนไม่ค่อยเอาใจใคร ชอบให้คนมาเอาใจ เ สี ยมากกว่า ส่วนใหญ่มักจะไปได้ดีที่อื่น เพราะชอบเดินทางไกลไปโน้นไปนี่ตลอด เมื่ออายุเยอะถึง จะประสบความสำเร็จ มั่นคงเพราะมักจิตใจโลเล ไม่หยุดนิ่งชีวิต เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง

affaliate-2

แ ต่ หนูก็ มีเสน่ห์ ในด้านของ คนอุปถัมภ์ มากเช่นกัน สิ่งหนึ่งที่อยากให้ปีชวด หรือหนู ทำก็คือการลดอารมณ์ตัวเองลง ขอให้ใจเย็นกว่านี้ และใส่ใจคนรักให้มาก เพราะครอบครัว คือ สถาบันอันมั่นคง และ ระวั งเรื่องการใช้เงินห้ามกู้หนี้ยืมสิน เพราะจะไม่รอด ทำอะไรจะต้องรวยด้วยลำแข้ง หรือมีคนลงทุนให้ไม่ใช่การหยิบยืม จะต้องได้มาด้วยเสน่หาเท่านั้นครับ ความรัก ของคนปีชวดจะดีขึ้น หรือเล วลงก็เป็นเพราะนิสั ย หรืออารมณ์ของท่านเองไม่เกี่ยวกับปัจจัยอื่นครับ อ่า น แล้วใช่ แช ร์เก็บไว้ ขอให้เป็นจ ริ ง ตามคำทำนาย ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ

4. ปีวอก

ปี ว อ ก กล่าวถึงวอก ก็คงต้องนึกถึงลิงจ ริ ง ไ ห มครับ ลิงมีนิสัยยังไงครับขีเล่นซุกซน ช อบแ ก ล้ งบางที ก็มีนิสัยดุร้า ย ก้ า วร้าว ไม่ค่อยฟังใครเวลาที่เราไปให้อาหารลิง ยังไม่ให้เลย แย่งเอาไปแล้ว เพราะความซน ของเค้าทำไม ให้ก็ขู่เราอีกแต่ว่านิสัยของลิง มีข้อดี คือ อ่อนโยนน่ารัก แล้วก็ดูแลเก่งเช่นหาเหา เป็นต้น คราวนี้มาถึงคนที่เกิดปีวอกบ้าง ว่านิสัยเป็นยังไง ด ว งเป็นยังไง ตามตำราโบราณเค้าบอกว่ า คนที่เกิดในปีวอก เป็นคนฉลาดพูดจา เฉียบค ม หลักแหลม รู้ทันคน รู้ว่าเค้าหรอก แต่แกล้งโ ง่ ประจำครับเป็นคนพูดจาโผงผาง แต่มีหลักการนะ คมในฝัก คนเกิดปีวอกส่วนใหญ่ จะได้ดี เพราะการใช้กำลังไม่ใช่การเจรจา อาจจะเป็น นักกีฬา หรือทำธุรกิจงานประดิษฐ์เกี่ยวกับ พวกแฮนด์เมดจะรุ่ง และ เหมาะมากทำอาหารขายน้ำปั่นเครื่องดื่ ม แบบนี้ก็ได้ครับ คนเกิดปีวอก ค่อนข้าง ใจร้อน ก็ต้องทำอะไรที่แบบเป็นเจ้านายตัวเอง ไม่ควรเป็นลูกน้องใคร ชอบช่วยเหลือคนมีเพื่อนเยอะแยะ แต่ไม่มีเพื่อนที่รักเราจริงๆ สักคนมาเพื่อผลประโยชน์กัน ทั้งนั้น

ค น ที่เกิดใน ปีวอก ให้ระวั ง ศัต รูที่เป็นญาติผู้ใหญ่ หรือผู้ใหญ่ที่เข้ามาทำตัวเป็นมิตร เข้ามาเพื่อหวังผล ประโยชน์กับเราทั้งนั้น อย่าคิดร่วมหุ้นทำธุรกิจ กับญาติหรือคนที่อายุมากกว่า เพราะเราอาจจะโดนหั กหลังนะครับ ถ้าจะทำให้ทำกับเพื่อน หรือคู่ครองถ้ายุ่งยาก ก็ทำคนเดียวเพราะเราอยู่นิ่งไม่ได้ชอบ สั่งคนไม่ชอบให้คนมาสั่ง สิ่งที่อยากให้ปีวอกทำ คือเลิกเจ้าชู้ตั้งใจ ทำมาหากิน เลือกทำใน สิ่งที่มั่นคงอย่าทำ เล่นเล่นเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวทำ และ หมั่นทำบุญกับบุพการี แต่ให้ระวั งญาติพี่น้อง มาเอาเปรียบที่สำคัญ ถ้าหาเวลาบวชได้ ให้บวชในขณะที่มี ชีวิตอยู่ หรือทำบุญเกี่ยวกับ งานอุปสมบท จะทำให้เรามีอายุยืนยาว และ ปลอดภัยจากโร คภั ยไ ข้เจ็ บ เจ้าก ร รมนายเวร ที่ตามมา แผ่เมตตาบ่อยๆ นะครับ อ่ า นแล้วใช่ชอบ แช ร์ เก็บไว้ ขอให้เป็นจริงตามคำทำนาย ด้วยเทอญ สาธุ ๆ

5. ปีระกา

ถ้ า เรานึกถึง ไก่ เราจะนึกถึงกลุ่ม ดาวลูกไก่ กันใช่ไหมครับ เราจะเห็นถึงเรื่องความ เ สี ยส ล ะ หรือเอาง่ายๆ เราอาจจะเคยเห็นแม่ไก่คุ้ยเขี่ยอาหาร ให้ลูกไก่กิน นั่นคือความรักไก่เกิดมา เพื่อเป็นแม่ครับ และ ไก่เกิดมาเพื่อเป็นผู้บอกเวลา ฉะนั้นแล้ว คนเกิดปีระกากับไก่ จะเหมือนกันตรงไหนบ้าง มาดูกันครับ คนเกิดปีระกาเป็นคน พูดจาโผงพาง แต่น่าฟังพูดจาตรงตรง แต่จริงใจเป็นคนปากร้า ย แต่ใจดีบางครั้ง พูดไปเราไม่ได้คิดอะไร แต่คนอื่นดันคิด ให้ระวังคำพูดของเรานิดนึงนะครับ เพราะเราเป็นคนพูดแบบ เ สี ยดแท งหัวใจคนพอสมควร ถ้าพูดดีจะได้ดีเพราะ คำพูดครับ เรามีพรสวรรค์ด้านนี้เราต้องใช้ให้ เป็นประโยชน์ห้ามเอาปากไว้ใช้เพื่อ ด่ ากราดคนหรือทำร้า ย ใครให้เอาไว้ทำมาหากิน ดังเช่น แม่ไก่ที่ชอบหากินทั้งปากทั้งเท้า ค้นเหยื่อให้ลูกกิน จิกข้าวได้แต่ห้ามจิกคน คนเกิดปีระกา เป็นคนฉลาดรอบรู้ เป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมเยอะ แต่ไม่ใช่ทางที่จะเอาไปคดโก ง คนส่วนใหญ่เป็น ด้านความรัก เป็นคนจิตใจดี ไม่ค่อยคิดร้า ย กับใครแต่ก็ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบ แต่ชอบให้โอกาสคนมากกว่า คนเกิดปีระกาเป็น คนใจร้อน คิดจะทำอะไรก็ทำเลยไม่ชอบทำ อะไรซ้ำซ า ก จำเจขีเบื่อเป็นคน ใ จแข็ง มากเวลาโ ก รธ ใครเ ก ลี ยดใครจะแค้นฝังใจอยู่ลึกๆ ชอบทำอะไรประช ดประชั น ถ้าได้เ ก ลี ย ด คนนั้น

affaliate-2

สิ่ ง ที่อยากให้ ปีระกา ทำให้ระวั ง คำพูดมากที่สุดระวั งคำพูด จะกลับมาทำร้า ยเราคนจะเ ก ลี ยดเรา เพราะเราพูดไม่คิดถึงจิตใจคนอื่น เลิกเอาแต่ใจตัวเองแล้วให้นึกเสมอ ว่าเราไม่ได้ เกิดมาดีที่สุดเราเกิดมา เพื่อทำให้คนอื่น มีความสุข และ ยอมรับในตัวตนของเรา ด้านที่ดีคือความเก่งความสามารถไม่ใช่ปากเก่ง ครับ แนะนำให้ทำบุญด้วยการถวายเทียน คู่เติมน้ำมันตะเกียง บ่อยบ่อยนะครับ แล้วก็พยายามอยู่กับธรรมชาติ อยู่ใกล้ใกล้น้ำแต่อย่าไปโ ด ดนะครับ ให้ไปนั่งดูตัวเองว่าชีวิต ต้องการอะไรกันแน่ ต้องการ ความสุข หรือทุกข์ก็เลือกเอาทุ กข์ ก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละครับ ไม่ใช่ที่ไหน อ่ า นแล้วใช่ชอบ แ ช ร์เก็บไว้ ขอให้เป็นจริงตาม คำทำนาย ด้วยเทอญสาธุสาธุ

6. ปีมะเส็ง

ห า กจะเปรียบ ปี ม ะ เ ส็ ง กับงูนั้น เปรียบได้ยากเพราะงูมีหลายชนิด ทั้งมีพิ ษ ถึงชีวิต และไม่มีพิ ษหรือมีขนาดใหญ่ไม่มีพิ ษ บางตัวขนาดเล็กเท่าเส้นด้ายก็กัดคนได้ถึงตา ย ฉะนั้นขอจำแนก นิสัยของคนที่เกิด ปีมะเส็ง เปรียบดังกับงูทุกๆชนิดที่ชอบออก หากินออกล่ าเ ห ยื่ อ เมื่อตั้งใจ จะกินเหยื่อตัวนั้น นิสัยของ งูคือ จะไม่ปล่อยต้องกินให้ได้ แม้กระทั่งงูเหลือมงูที่ไม่มีพิ ษ ถ้าหากจะกินต้องรั ดเ ห ยื่ อให้ตา ย ขึ้นชื่อว่า งูเป็นสัตว์ที่ฉลาดระวั งตัวที่สำคัญมีสัญชาตญาณนักล่ า แบบมีสติ ไม่ใช่คิดจะ ฉ กก็ฉ กเลย เค้าจะรู้ว่าใครมาบุ กรุ กพื้นที่ของเค้า คนที่เกิดปีมะเส็งส่วนใหญ่ เป็นคนที่นิสัยรักนวลสงวนตัว เย่อหยิ่งจองหอง เป็นคนเอาการเอางาน เวลาทำอะไรจะตั้งใจ ทำเต็มที่ เป็นคนมุ่งมั่นมีทิฐิในใจ ค่อนข้างมากเป็นคนขีใจน้อย แต่ไม่ชอบแสดงออก เพราะศักดิ์ศรี

ค น ที่เกิดปี ม ะ เ ส็ ง โบราณว่า ใจร้อน พี่หมอก็ว่าร้อนมากอารมณ์รุ นแร ง โกรธง่ายไม่มีเหตุผล ทรนงตัวมาก ทำบุญกับใคร ใครมักทวงบุญคุณ แต่มีปมด้อย มักพลาดท่าเ สี ยที เพ ศ ตรงข้ามเสมอแต่ไม่เข็ด หลาบรักใครรักจริง ทุ่มเทเกินร้อยเหมือน จะเจ้าชู้ แต่พอมีคู่กลับซื่อสัตย์ พอสมควรนอกเ สี ยจากโดนทำร้า ยจิตใจ จะเดินจากไป ทันทีเป็นคนคิดเร็วทำเร็ว ชอบลงมือทำชีวิต มักได้ติดตาม คู่ครอง และ จะได้ดีเมื่อไปตั้งถิ่นฐานบ้านช่องที่อื่นไม่ต้องเร่ร่อน ซัดเซพเนจร ใครได้แฟนเกิดปี มะเส็ง ช่างโชคดีนัก เพราะปีมะเส็ง มีเสน่ห์น่ารัก น่าสงสารน่าเอ็น ดูอ่อนโยนแต่เราจะต้องอยู่ใต้อำนาจของงู เพราะหากเรา ออกนอกลู่นอกทาง งูจะฉ ก เราให้ ต า ย ทั น ที

affaliate-2

affaliate-2