6 ราศี เ ท ว ด าเปิดทาง คุ้มครองปกป้อง จากที่เคยเ ห นื่ อ ย จะกลับมามั่งมี หมด ห นี้ สิน มีรถ มีบ้ าน

ในปี 62 นี้ ผู้ ที่ เ กิ ด 6 ราศี เ ท ว ด าเปิดทาง คุ้มครองปกป้อง จากที่เคยเ ห นื่ อ ย จะกลับมามั่งมี หมด ห นี้ สิน มีรถ มีบ้ าน

ได้ ป ล ดห นี้ สิ น มีแต่ดี ยิ่ ง ๆ ขึ้นไป ดว งชะต าเราบางอย่ างก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนมันได้ แม้ว่าเราจะพย าย ามมันสักแค่ไหนจะมีสักอย่ างที่เรากำหนดทิศทางไม่ได้

นั่นล่ะคือดว งชะต าของเราที่ถูกโช คชะต ากำหนด แต่ก็ยังมีอีกหลายอย่ างที่เราสามารถเขียนและกำหนดทิศทางให้มันเองได้ นั่นเพร าะว่าชีวิตของเรานั้นในฐานะเจ้าของร่างก็ย่อมจะมีสิทธิ์เลือกทางเดินเช่นกัน

ว่ากันในเรื่องของโช คชะต ากันแล้ว วันนี้ก็มีเรื่องของเงิ นทอง การงานมาฝ าก และมี 6 ราศี จะกลับมามั่งมีร่ำรวยเงิ นทอง แต่ละราศีเป็นอย่ างไรบ้างนั้นมาติดต ามกันได้เลย

ค น ที่ เกิดราศีธนู ปีที่ผ่านมานั้นดว งค่อนข้างตกไม่น้อยเลย การเงิ นก็เ เ ย่ การงานก็ดูจะหมองไปหมด แต่ถ้าหากผ่านมาถึงตอนนี้ได้ก็นับว่าโชคดีมากแล้วเพร าะต่อจากนี้ไป ดว งชะต าจะกลับมาดี มีเกณฑ์จะถูกรางวัลใหญ่ ได้จับเงิ นก้อน

จนแทบไม่อย ากจะเชื่ อว่าจะพลิกได้ขนาดนี้ และตอนมีลาภลอยมาก็อย่ าลืมเก็ บออมและบริหารเงิ น บริหารเวลาและชีวิตให้ดีด้วยนะ หากมีความเชื่ อในเรื่องของโช คชะต าต ามราศี ขอให้เช ฟดว งนี้ไว้ ขอจงพบเจอแต่สิ่งที่ดีในชีวิต ส า ธุ

affaliate-2

ค น ที่ เกิดราศีกุมภ์ ในเรื่องของการเงิ นปัญห าเยอะจุกจิ กมาก ที่ผ่านมาไม่ค่อยสำเร็จเลยและสิ่งที่จะต้องร ะวังคือ การใช้เงิ นเกินตัวนะ หากไม่เปลี่ยนแปลงนิสัยทางการเงิ นจะทำให้ชีวิตยุ่งย ากนะ นอกจากนั้นแล้วก็อ ด ท นอีกหน่อยดว งของคุณกำลังจะพลิก

มีแววจะได้ลาภ เงิ นทอง เป็นกอบเป็นกำจนเอามาใช้ห นี้ใช้สินได้เลย เชื่ อถือว่าดว งของคุณกำลังจะดีแล้ว อย่ าลืมที่จะเก็ บโชคชะต าของตัวเองเอาไว้ ขอให้พ้นเคร าะห์ภั ย ทุกสิ่งทุกอ ย่ างกำลังดำเนินไป ขอให้โชคดี มั่งมีร่ำร ว ย

ค น ที่เกิด ราศีตุลย์ สำหรับชาวตุลย์นั้นถือว่า ดว งชะต าดีมาตลอดตั้งแต่ปีก่อนเลย แม้จะมีปัญห าเข้ามาบ้างแต่ก็จัดการได้ แต่ว่าก็มีบ้างที่การเงิ นติดขั ด และร ะวังการเสี ยเพื่อนจากเรื่องเงิ น ๆ ทอง ๆ ด้วยนะ ส่วนปีนี้จะดีหน่อยดว งดีขึ้นหยิบจับอะไรก็จะดีไปหมดแล้ว

affaliate-2

การงาน การเงิ น มาแรงมาก ๆ เลยแต่จงมีส ติให้มากหน่อยนะแล้วทุกอย่ างจะราบรื่น ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยรวมของท่านที่เกิดราศีตุลย์ จะได้โชคลาภอย่ างแน่นอน ให้เก็ บดว งนี้ไว้แล้วจะได้พบเจอ แต่สิ่งดีๆ

ค น ที่ เกิดราศีสิงห์ ปัญห าค่อนข้างเยอะหน่อยนะโดยเฉพ าะเรื่องการเงิ น ค่าใช้จ่ายเยอะมากจะต้องใช้จ่ายเงิ นแบบเดือนชนเดือนอยู่เสมอเลย อย ากให้คิดให้เยอะกว่านี้หน่อยเพร าะว่าใช้เงิ นแบบไม่คิดประจำเลย

วางแผนให้ดีสักนิดจะทำให้การเงิ นไม่ติดขั ด เพร าะว่าโชคของคุณกำลังจะมาอย ากให้ตั้งส ติดี ๆ เตรียมรับโชคให้ดี มีเกณฑ์จะร ว ยเร็วมาก ๆ โดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจอยู่กำไรจะพุ่งมากมาย หากดว งคุณดี ให้เก็ บไว้ แล้วจะได้ทรัพย์ สมหวัง อย่ างที่ตั้งใจไว้

ค น ที่ เกิดราศีมังกร ห นี้สินเยอะเลยนะแต่หนี้ทั้งหมดนั้นก็มาจากตัวคุณเองทั้งนั้นเลย เพร าะความอย ากได้อย ากมีของตัวเองล้วน ๆ และดว งของคุณในช่วงนี้นั้นค่อนข้างจะดีขึ้นมามากทีเดียวแต่ว่าจะต้องร่วมกับการเปลี่ยนพฤติก รรมของตัวเองด้วยนะ

affaliate-2

มัวแต่หลงอยู่กับสิ่งของตัวเกินไปต่อให้เงิ นไหลเข้ามาเยอะแค่ไหนก็หมด แต่ถ้าหากอย ากร่ำร ว ย มั่งมีก็ต้องรู้จักหลักการบริหารเงิ นด้วย และห นี้สินก็ต้องให้หมดด้วย แล้วชีวิตจะพบแต่ความสุขความเจริญ

ค น ที่ เกิดราศีกรกฎ

ห นี้สินจะเยอะไปไหน กู้โน่น ยืมนี่มาเต็มไปหมดจะทำอะไรก็ไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่ ที่ผ่านมาชีวิตเจอแต่ปัญห าหนักหน่ ว งสุด ๆ เลย แต่ก็ให้สบายใจได้แล้วทุกอย่ างมันจะผ่านไปด้วยดี เพียงแค่ให้ตั้งใจทำหน้าที่ตัวเองให้ดี

ส่วนหน้ าสินก็ให้ใช้อันเดิมโดยเลิกไปหา ยืมมาเพิ่มได้แล้ว ทางแ ก้ห นี้ไม่ใช่แค่เอาหาห นี้ก้อนใหม่มาโปะ แต่ทำได้โดยการหารายได้เพิ่มก็ได้แถมยังมีดว งดีที่จะได้รับเงิ นก้อนใหญ่อีกด้วย เก็ บโช ค ดว งชะต าไว้ ขอให้พ้นเคร าะห์ เจอความสุข เงิ นทองในชีวิต รับทรพย์มากมาย ส าธุ

affaliate-2