9 ตำแหน่ง ”ปิดทองพระ” ตำแหน่งไหนถึงดี เ ค ล็ ดช่วยให้ชีวิตรุ่งเรือง

9 ตำแหน่ง ”ปิดทองพระ” ตำแหน่งไหนถึงดี เ ค ล็ ดช่วยให้ชีวิตรุ่งเรือง

1 ปิดทองที่พระพักตร์ (ใบหน้า) 

เชื่ อว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานและชีวิตรุ่งเรือง

2 ปิดทองที่พระอุทร (ท้อ ง)

เชื่ อว่าจะส่งผลให้ร่ำรวย มีกินมีใช้ พรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2