คิดดี มีสุข(ทั้งหมด…คลิก)

ก่อนที่จะทำอะไร คิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังเราด้วย “ยิ่งอวดรวย จะยิ่งจน ยิ่งอดทน จะทำให้คุณยิ่งรวย”

< ก่อนที่จะทำอะไร คิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังเราด้วย “ …

Read More »

จงเลือกอยู่กับคนที่มองเห็นคุณเป็น(เพชรอันเจิดจ้า)ไม่ใช่แค่ก้อนหินธรรมดาก้อนหนึ่งเท่านั้น

คู่ชีวิตที่ดีต้องเข้าใจดูแลกันและกันจงเลือกอยู่กับ …

Read More »